تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

هنر نزد ایرانیان است وبس.....

هنر گچبری هنر مندان ایرانی در جهان زبان زد است هنرمندان معمار ایرانی بی نظیرترین گچبری ها را به ثبت رسانده اند

 

 

اثار گرانقدر معماری گچبری نتیجه گرد امدن ووحدت یافتن گروه های متعدد از هنرهای سنتی است اثار معماری که به انها هنر

بنایی گچبری نیز افزوده شد معماری غنی ما را شکل بخشید  

در واقع هنر های وابسته به معماری در هنر (مادر) یعنی معماری وبنایی گچبری سنتی  تجلی میابد بسیاری از از استاد کاران این هنر ها 

در کنار معماران وبنایان گچبری سنتی هنر خود را به کمال رسا نده اند وبسیاری دیگر با یاری و اموزش از انها ثمره ونتیجه کار شان را عر ضه میدارند

حذف معماری وبنایی سنتی (گچبری)از معماری یعنی پاشیدگی واز هم گسیختگی سازمان منسجم ودر هم تنیده استاد کاری در عرصه های 

هنر های سنتی .هنر مندان معروفی که  در عرصه فرهنگ  هنر گچبری نقش بسزا داشته استاد علی اکبر،استاد محمد رضا،استاد علیر ضا عباسی

استاد حاج حسن معمارو....برای همیشه به ثبت رسیده اند تلاشهایی که در احیا هنر گچبری وزندگی استاد کاری انجام گرفته است غالبا مرهون

کار های بزرگی است که به معماران گچبری سنتی واگذار کرده اند وگچبران ایرانی با دانش ومعرفت تجربی خود مجمعی از هنر مندان برگز یده

را متشکل وبا هزینه های اندک اثار گچبری ارزشمندی را به جا گذاشته اند  استفاده از گچ وگچبری در ایران سابقه طولانی دارد قدیمی ترین اثر

مکشوفه گچی وگچبری میتوان هفت تپه خوزستان را نام برد و قدیمی ترین اثر گچبری در دوران پیش از تاریخ ایران متعلق به هنر وتمدن عیلامی است  

استادان گچبری در دوران قبل از اسلام برای اجرای طرحهای زیبا وباشکوه گچبری از ظرفهایی تزیینی که در ان زمان متعلق به اشراف زاده ها و پادشاه 

ان دوره بوده و استادان گچبری هنگام استفاده از این ظرفهایی تزیینی برای خوردن آب از طرحهایی بی نظیر داخل این ظرفها طرحهای گچبری جدیدی 

می آموختند وبه این صورت طرحهای گچبری جدیدی به این هنر زیبا اضافه میشد استفاده از گچبری  نقش های حیوانی در گذشته به اشکال گراز،

غزال و طاووس بوده ومتعلق به دوران ساسانی بوده وبه روش خاص وشگفت انگیزی گچبری میشده که نشانگر مهارت بی نظیر گچبران ان دوره بوده است

تبحرومهارت استادان گچبر ایرانی با پیشینه ایی که دارد در جهان زبان زد خاص وعام میباشد

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن