تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

امروزه از طرح های مختلف و متفاوتی برای گچبری مدرن  استفاده می شود ، و استفاده از طرح های منظم ومتناسب و چند ضلعی بسیار باب شده است به گونه ای که بیشتر ساختمان ها در سالن پذیرایی  از این طرح ها در سقف خود دارند.

معماری گوبیسم و گچبری مدرن

جنبش گچبری گوبیسم، جنبشی بود که باعث تحول درهنر گچبری شد و در سال 1907 پایگذاری شد. گوبیسم باعث ایجاد نگرش خردگرایانه به هنر گچبری شد.

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن