تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

طرحهای گچبری پیش ساخته برروی سقف که قبلا در قالب ریخته شده واماده نصب بر روی سقف ودیوارها می باشد

گچبری پیش ساخته بر روی سقف ابتدا باید طرح را طبق نقشه بر روی زمین اماده ننمود و بر اساس آن بر روی سقف خط کشیهار لازم دور تا دور سقف به وسیله ریسمان کار 

رنگی با فاصله ای که بر روی نقشه مشخص کردید علامت گذاری شود سپس مرکز سقف با ریسمانکار رنگی از چهار زاویه سقف تعین وطرح گچبری وسط سقف که اکثرآ ترنج

ویا طرحهای گچبری پیش ساخته گرد بصورت گل برگ می باشد به اجرا در میاید ابتدا محلهای که باید طرح پیاده شود

 

 با قلمو چسب چوب زده وپس از مالیدن چسب به قطعات گچبریها وبرروی سقف با دستگاه پمپ باد و میخکوپ که طبق طرح به اجرا دربیاوریم پس از اجرا در امدن

میبایستی با گچ کشته خط درزها یگچبریهای اجرا شده را پوشاند 

شناسای اصول ایمنی وحفاظت در نصب طرحهای گچبری پیش ساخته 

یکی از مواردی که میبایستی در هنگام نصب گچبری پیش ساخته بر روی سقف به اجرا در اید رعایت محکم بودن چوب بستها و داربستها وتخته زیر پای است که هنگام اجرای

گچبری پیش ساخته با توجه به حرکات کار گران در روی انها از نظر حفاظتی محکم بوده و دقت لازم بعمل اید تا موانعی بر روی چوبستها و داربستها که مانع حرکت 

 کار گران سود به عمل اید قطعات گچبری و چسب چوب میبایستی طوری در دسترس باشد که هنگام نصب گچبری از داربست به پایین سقوط ننماید که

باعث از بین رفتن گچبری پیش ساخته نشود و طرح ناقص نگردد.

اشنای با طرحهای گچبری پیش ساخته از گچ 

تزیینات گچبری پیش ساخته روی پارچه

 در قوس میانی گنبد سطا نیه در ارتفاع حدود سی پنچ متری یک سری تزیینات گچبری به شکل ترنجهای بسیار بزرگ که به ترنج اشکلی یا گچبری پتینه معروف است

وبرجسته به نظر میرسد مشاهد میشود این نقوش گچبریها در حاشیه ای به عرض حدود دو متر به فاصله سه متر از یکدیگر دورتا دور گنبد میچرخد  

تعداد این  نوع گچبری ونقوش شانزده عدد است که امروز چهارده تای انها باقی مانده است به دلیل مشکلات زیادی که ساخت این گونه نقوش دارد و عدم

امکان ایجاد ان در نقطه مورد نظر به ویژارتفاع بالای ان یا در مکانهای قوسی شکل و مدور 

از طرحهای گچبری پیش ساخته که سابقه زیادی در تزیینات معماری ایران داشت استفاده می شود روند ساخت این گونه گچبری بدین شکل است 

ابتدا از طرح مورد نظر قالب تهیه می شود وسپس درون قالب را با روغن وچسبها ی حیوانی یا گیاهی چرب کرده وگچ را درون قالب می ریختند تا هنگام جدا کردن

قالب از گچبری به اسانی جدا شود پس از شکل گیری قالب را با روغن عایق می کردند .

اشنای با موارد استفاده از قطعات گچبری پیش ساخته در سقف ودیوار 

امروز قطعات گچبری پیش ساخته سبک جهت کارهای مختلف در بدنه سازی و سقف در فرمهای مختلف به وسیله چسب و میخ کردن در سطح گچکاری گچبری نصب می شود

 

گچ تراش :عمل معرق گچ نوعی تزیین گچی که باکنار هم چیدن قطعات بریده شده گچبری  می سازند.

شیوه ای در اجرای گچبری است به صورت گچبری پیش ساخته وقطعات ان را مثل کاشی معرق در جای مورده نظر سوار می کنند  قطعات گچبری پیش ساخته

بصورتهای مختلف گرد،گل وبرک،لچک،ترنج وشمسه،سرستونها،ومجسمه های پیش ساخته گچی است  ابزار گچبری پیش ساخته قابل نصب در محلهای مختلف سقف

ودیوار می باشد که نصب انها را همان طور ی که در بخش توانای گفته شده به راحتی میتوان به صورت ترحهای مختلف به اجرا در اورد 

در قدیم نیز در بناهای تاریخی گچبری پیش ساخته را بر روی پارچه اماده ودر محلهای مورد نظر نصب می نمودند که امروز از انها اثاری بجا مانده است.

اشنای چیدن گچبری پیش ساخته در داخل کادر چیدن قطعات گچبری پیش ساخته به چه صورت است. 

ابتدا نقشه ای از سقف و یا دیوار ها بابعاد کوچکتر بر روی کاغذ تهیه و سپس طرح گچبری بر روی ان کشیده می شود. پس از کشیدن و اماده کردن طرح گچبری

انرا می توان بابعاد واقعی بر روی سقف و دیوار ها با جرادر اورد.تا پس از اجرا از نظر زیبای وهما هنگی گچبری گل برگ لچک ترنچ وشمسه و نقش برجسته گچبری

فاصلها از نظر هندسی رعایت شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن