تلفن:  09128039461
 تلفن:  09012529585

هنر گچبری از پدیده های بی همتا در معماری سنتی ایران میباشددر واقع درخشش نقوش گچبری وجلوه های رموز پنهان وطرحهای 

گچبری بی بدیل متاثر از عشق وفطرت پاک هنر مندان ایرانی میباشد 

 

اجرا ستون وگچبری ستون یکی از طرحهای بی نظیر که مورد استفاده در زیر لبه ارک اشپزخانه ودر وسط سالن پذیرایی وهمچنین در 

لاوی هتلهای مدرن و کلاسیک میباشد گچبری ستون در ابعاد وانواع طرحها انجام میشود 

1.گچبری ستون گرد:گچبری ستون گرد که بیشتر مورد استفاده در لاوی هتلها وویلاها میباشد  به صورت ساده ورنگ امیزی سنگ نما 

جلوه میدهندوگچبری سر ستون ان را میتوان به صورت گلویی ویا به صورت گچبری برش خورده گل وبوته تزیین کرد همچنین  ستون گرد

قابل اجرادر تالارهای لوکس در نشیمنگاه عروس وداماد میباشد

2.گچبری ستون تخت:گچبری ستون تخت مورد استفاده در منازل مسکونی در راهروها وکناره آیینه دیواری میباشد از گچبری ستون تخت به

صورتچهارگوش در انواع سالها استفاده میشودبرای زیبایی و پوشاندن ستونهای فلزی ویا لوله های فاضلاب که نمای بدی به منزل ما میدهند 

گچبری ستون تخت مورد استفاده قرار میگیرد

3.گچبری ستون نیم گرد:ستون نیم گرد قابل استفاده در دور آینه ها کنج دیوار هازیر لبه ارکهای اپن اشپزخانه راهروها برای زیبایی منزل بکار میرود

4.گچبری ستون چند ضلعی:گچبری این نوع ستونها به صورت چهار ظلعی،شش ظلعی،هشت ظلعی انجام میشود ستونهای چند ظلعی بعلت تنوع در

طرح بروز تر وشیک تر از گچبری به صورت ستون گرد وتخت میباشد  

5.گچبری ستون پای کوتاه:این نوع گچبری در روی اپن ها وکنار در اتاق خوابها به همراه سرستون زیبایی چشمگیری به منزل میبخشد

6.گچبری پیش ساخته ستون:همانطور که میدانیم امروزه گچبری پیش ساخته جایگزین گچبری دستی شده است از مزایای گچبری دستی ستون 

طبیعتی بودن آن وتمیز ودقیق اجرا شدن طرح میباشد ولی با روی کار امدن گچبری پیش ساخته ستون استقبال از این صنعت مدرن خود را نشان داد 

چون گچبری دستی ستون گذشته از تمیز ودقیق وطبیعی بودن آن زمانبر بوده وهزینه اضافی در بر دارد به همین دلیل از گچبری پیش ساخته ستون 

امروزه در هتلهای لوکس  ویلاهای مدرن سالنهای پذیرایی لاوی انواع هتل وساختمانها اسفاده میشود از کاربردهای فراوان گچبری پیش ساخته

ستون های کوتاه میتوان در تئاتر بازیگری که در روی صحنه استفاده میشود ودر اتلیه عکاسی برای عروس ودامادو... استفاده میشود  

 

7.گچبری سرستون به صورت پیش ساخته ودستی:گچبری ستون چه به صورت گرد یا تخت یا چهار گوش اجرا شود زیبایی خاصی به منزل میدهد 

اما وقتی این زیبایی دوچندان میشود وستون جلوه ی بیشتری از خود نشان میدهد که گچبری سر ستونی زیبا برای ستون مورد نظر اجرا شود 

اما گچبری سر ستون میتواند هم به صورت دستی اجرا شود هم به صورت گچبری پیش ساخته در گچبری دستی میتوان با استفاده از کشوهای گچبری 

طرح مورد نظر را بر روی کشو در اورد سپس روی سر ستون اجرا کرد ودر گچبری پیش ساخته انواع طرحها در ابعاد مختلف به صورت گرد تخت ساده 

به صورت گل وبوته موجود میباشد که با سلیقه فرد مورد نظر اجرا میشود 

 

نحوه اجرای گچبری ستون:ستونها به  دو دسته فلزی یا بتنی میباشند برای اجرای گچبری روی این ستونها ابتدا زیر سازی کرده به این صورت که 

ابتدا کروم گیری کرده وشمشه گیری برای گونیا ودقیق در اوردن ستون انجام میدهیم  بعد از اتمام گچبری زیر سازی چهار نبش ستون را بصورت 

گچبری قاشقی انجام میدهیم سپس بین دو ابزار گچبری شده قاشقی را برش زده وستون با ابزار گچبری پنجه ایی یا انگشتی انجام میدهیم 

اجرای این  طرح گچبری ستون را ستون توکار می نامند

اجرای گچبری ستون به صورت روکار:برای گچبری این مدل ستون مانند ستون تو کار عمل کرده یعنی ابتدا زیر سازی کرده وبرای گونیا ودقیق 

در اوردن ستون کروم وشمشه گیری میکنیم وبعد اجرای گچبری قاشقی بر روی نبش ستون ابزار گچبری پنجه ایی را به صورت بر امده 

در بین دو قاشقی اجرا میشود.

گچبری ستون رو کار را هم در روی دیواره ها وزیر ارکهای راهرو  اشپز خانه قابل اجرا میباشد گچبری ستون یکی از گچبری های بسیار زیبایست که 

برای زیبای منزل به کار میرود

گچبری  ستونها در ابعاد واندازه مختلف بوده وبا گچبری دستی میتوان انواع ستون در اندازه وابعاد مختلف اجرا کرد

انواع گچبری مدرن وکلاسیک پیش ساخته ستون وسرستون  را از گچبری پیش ساخته مدرن بخواهید

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن