تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

محرابها به این دلیل مورد توجه هنرمندان ومعماران قرار گرفت چون برای نشان دادن جهت قبله وبرای اقامه نماز بوجود امده اند وبعنوان نقطه توجهی برای اشاره

به سوی خدا بودند

اما به تدریج در معماری ایرانی به یک عنصر اصلی تبدیل گردیدمحرابها در هر دوره ای بعنوان یک عنصر معماری مذهبی در مساجد اسلامی به بهترین شکل تزیین وگچبری

گردیده اندبه همین دلیل سوالهایی درباره اهمیت این بخش در مساجد مطرح میشود  اهمیت دیگر این بخش  به خاطر مطالعه درباره تزیینات  وگچبری موجود در انها میباشد 

که بهصورت زنجیری تسلسل هنری  از دوره های قبل تا دوران خود رانشان میدهد محرابها چون در مکانهای سرپوشیده قرار گرفته اند واز گزند باد اب در امانند کمتر در معرض

ویرانیبوده اند به همین خاطر محرابها را میتوانیم بعنوان معرف هنر معماری زمان خویش بدانیم هنر گچبری از هنرهای قابل توجه برای تزیین محرابها در دوران اسلامی بوده

است هنر گچبری از دیر باز در ایران مرسوم بوده و ایرانیان از آن برای زیبایی وتزیین  به کار میبردند بیشتر اثار بدست آمده از هنر گچبری مربوط به دوران ساسانی میباشد 

که دارای نقشهای گچبری طبیعی ،گیاهی،استلیزه،وانسانی هندسی بوده است که اثرات خوبی بر هنر دوران اسلامی داشته است نقشهای گچبری در دوران اسلامی 

به حد خود میرسند این پشرفت های مطرح شده را میتوان در تحولات گچبری محرابها مشاهده کرد تا کنون پژوهشهای پراکنده ایی در خصوص سبک گچبری در دورانهای

مختلف انجام شده است 

 گچبریهای محراب مسجد نایین :اثار موجود در گچبری محراب مسجد نایین نشان می دهد که هنرمندان از قرن سوم هجری به تزیین محراب توجه می کرده اند دراین مسجد 

نقشهای گثیر اظلاع هشت ظلعی،شکلهای هندسی ساده وگلهای مختلفی به کاربرده شده است گچبریهای عمیق کنده شده مسجد نایین اینگونه نشان دمی دهد

که گچبری آن  به دوره ایی که گچبری اولین قدمهای خود را برمیداشته بر می گردد  زیباترین وپیچیده ترین نوع گچبریها متعلق به دوران سلجوقیان میباشد در این دوره

با استفاده از کتیبه هایی که نقشهای پر کار داشتند اطراف محراب را می پوشاندنددر قسمت بالای محراب ونزدیکای طاق حاشیه های گچبری احاطه کرده بود ودر

بخشهای بالا گچبریهایی  با نقشهای بزرگتر ودرشتر کار کرده اند طرحهای گچبری اطراف طاق بصورت نقوش اسلامی،نقشهای مو وتاک،برگ  هایی که سوراخ شده

وشکل لانه زنبور بودند

گچبری محراب گنبد علویان:گچبریهای انجام شده در گنبد علویان از لحاظ اجرای طرحها ومهارت واستادی ،زیبایی وجزییات نقشها از شاهکارهای نوع خود محسوب میشود

نقشهای گچبری این محراب با عالیترین نقشه قالی برابری می کند دو پروفسور مینورسکی،پوپ محراب گنبد علویان همدان را متعلق به زمان سلجوقیان میدانند 

از دیگر زیبایهای این محراب حاشیه های مزین خط کوفی دور طاق که محراب دران قرار دارد میباشد  کتیبه های کوفی در بیشتر مساجد اسلامی دیده میشود

از شاهکارهای گچبری کتیبه کوفی میتوان به حاشیه کوفی مدرسه حیدریه قزوین اشاره کرد در مسجد جامع ساوه  اثاری از تزیینات گچبری مربوط به دوره صفوی 

مشاهده میشود که متعلق به زمان شاه اسمعیل صفوی میباشد در  میدان ساوه مسجد دیگری نیز وجود دارد که درآن نیز گچبریهای انجام شده است اما گچبری 

محراب  مسجد میدان ساوه به زیبایی وپرکاری گچبری مسجد جامع ساوه نیست اما کتیبه های کوفی ونسخ روی آن تزیین ونقش کرده اند که به خاطر

همین کتیبه ها محراب معروفی شده است  محرابها بات توجه به روایات تاریخی به خاطر مشخص کردن حد وسط دیوارها که امام در مرکز نمازگزارها می ایستد

وبرای مشخص کردن جهت قبله میباشد  

انواع روشهای ساخت محراب:روشهای گچبری در دوران اسلامی شامل گوته زنی،گچبری عمقی یا کنده کاری،آژده کاری،برجسته برهشته قالبگیری  میباشد

که بصورت دو شیوه خراسانی ورازی وتا زمان مغول ساخته میشده تکنیکهای  گچبری به شیوه خراسانی از قرن اول هجری تا قرن چهارم هجری وبه شیوه رازی

از قرن چهارم تا تا حمله مغول بوده است 

گچبری محراب مسجد عتیق در اصفهان:مسجد عتیق اصفهان (مسجد جامع) دارای قدمتی هزار ساله میباشد مسجد عتیق اصفهان بعد از ورود اسلام به ایران 

 تبدیل به مسجد مسلمانان شد این مسجد قبل از تغییر هویتش معروف به مسجد آتشکده پیروان ایین زرتشت در اصفهان بوده است مسجد عتیق اصفهان 

به خاطر معماری وکاشیکاریهای که در آن به کار رفته این مکان را جزء اثار بسیار نفیس ایران قرار داده است مسجد جامع اصفهان دارای اثار مختلف هنری از 

جمله گچبری کاشیکاری وخطاطی میباشد  یکی از شاخص ترین گچبریهای ایران گچبری محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان میباشد قدمت گچبری های

این مسجد مربوط  به دوره ایلخانی وپادشاهی محمد خدابنده الجایتو میباشد

 

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن