تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

همانطور که میدانید یکی از مصالحی که در زیبایی ساختمان بکار میرود گچ است واز گچ در ساختمان بعد از مرحله تیغه چینی وگچ خاک برای نازک کاری ساختمان استفاده میشود

 

اما این استفاده از گچ که برای سفید کاری از ان استفاده میشود در همه ی ساختمانها بصورت معمول انجام میشود که توسط یک گچکار ساده هم انجام میشود اما قسمت مهم

استفاده از گچ وقسمتی که زیبایی ان نه در ایران بلکه در جهان مورد استفاده بوده وزیبایی ان همیشه بی نظیر و مورد توجه همه بوده ونه توسط یک گچکار ساده بلکه کسانی که

در این امر متخصص بوده وبعد از سالها این هنر زیبا را با استفاده از گچ اموختند گچبری میباشد گچبری یک هنر بی نظیر در معماری است که برای زیبایی دکوراسیون منزل ونماها

استفاده میشود گچبری دارای انواع طرح ومدل میباشد وکمتر کسی هست که با اسم گچبری یا طرحهای آن شناخت نداشته باشد یکی از پدیده های بی نظیر گچبری،گچبری

نور پردازی میباشد گچبری نور بردازی که نور مخفی هم به ان میگویند هم میتواند بصورت گچبری دستی باشد وهم بصورت گچبری پیش ساخته گچبری نو رمخفی ونور پردازی

بصورت دستی به این صورت میباشد که گلویی مورد نظر که طرح واندازه آن مطابق با سلیقه صاحبکار میباشد در کنج سقف اجرا میشود ونور مخفی بصورت شلنگ پشت

ابزار انداختهمیشودگچبری نور مخفی اگر بصورت هالوژن دار اجرا شود باید ابتدا  جوشکاری شده بعد رابیس بندی شودودر مرحله بعد گچکاری وگچبری میشود اما نورمخفی

بصورت گچبری پیش ساختهبه صرفه ترین نوع گچبری برای نور مخفی میباشد  به این صورت که گچبریهایی گلویی در طرحها واندازه های مختلف با قالب زده میشوند گچبری

گلویی برگ،گچبری گلویی دندان موشیگچبری گلویی ورساجی،گچبری گلویی تخم مرغی،گچبری گلویی ساده و...از طرحهای گچبری پیش ساخته گلویی میباشند که در

اندازه های مختلف میباشند برای انجام گچبری نور مخفیبصورت پیش ساخته ابتدا گلویی مورد نظر در کنج سقف قرار میگیرد وبعد اجرای گچبری گلویی شیلنگ نور مخفی

پشت ان انداخته میشود گچبری پیش ساخته نور مخفی بصورت هالوژن دار نیز موجود میباشد ولی به خاطر سنگینی گه دارد امکان دارد بعد اجرا کنده شده وخطر ساز باشد

پیشنهاد ما در این زمینه اجرای گچبری نور مخفی بصورت شیلنگی بوده و است ولی اگرکارفرما باز هم اصرار بر گچبری نور مخفی هالوژن دار داشته باشد پیشنهاد مکنیم که

این کار را بصورت کناف انجام دهد از گچبری نور مخفی نه تنها بعنوان نور مخفی گلویی در کنج سقفاستفاده میشود بلکه درنور پردازی گچبری پشت تیوی بصورت پیش ساخته

ودستی هم استفاده میشود  نور پردازیهای اینه،سقف سالن پذیرایی ، سقف سرویسها،نورپردازی لاوی برجهاراهروها،نور پردازی گچبری پیش ساخته  دور لوسترنورپردازی ارک

از دیگر جاهای مورد استفاده از گچبری نور مخفیمیباشد برای مشاوره واجرای هر نوع گچبری نور مخفی ونورپردازی،سالن،سقف،راهروها،گچبری ونور پردازی پشت تیویباگروه 

گچبری مدرن تماس حاصل نمایید 09128039461

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن