تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

گچبری|   توانایی ترسیمگچبری طرحهای مختلف

در طراحی گچبری پیش ساخته رابطه متقابل بین دیدن تجسم بخشیدن و بیان کردن وجود دارد نتیجه ی کار گچبری با نظم یافتن که با درک فرایند طراحهای

گچبری که برای ان می تواند مورد استفاده قرار گیرد اغاز میشود.ما در طراحی گچبری تحقیقی و یا کاوشی که با دید جستجو گرانه دست به ان می زنیم قادر 

هستیم از نقاط دید مختلف گچبری ببینیم یا  به ذهن اوریم . این نقاط دید انتخابی ما را در ارائه و عرضه ی اندیشه ها و تصورات گچبری بصیرمان انعطاف پذیر

می کند.در عین حال هر یک از این نقاط دیده در گچبری توانای خود برای سهولت بخشیدن به پیش رفت ایده با دیگری متفاوت است 

عمل طراحی گچبری فراینده خلاق از تجسم است این فرایند کاغذ سفیدرا به یک تخیل بصری که می تواند ارتباط بر قرار کند اگاهی و اموزش دهد یا ایجاد 

خشنودی کند تغییر می دهد منبع تخیلی را که ما به تصویر می کشیم ممکن است یک قطعه گچبری شیئ باشد در جلوی رویمان یا خاطره ای بصری از

تجربه ای گذشته و یا خیلی معمو لیتر تلفیقی از ادراک و تخل باشد .

ما با دیدن تصاویر گچبری دریافت و کشف انها نسبت به گسترش و تجسم تصاویر گچبری می توانیم انچه را که می بینیم درک نمائیم.

تصاویر گچبری را که طراحی می کنیم این توانایی را به ما می دهد تا اندیشه ها و تصورات خود را بیان کرده و به ایجاد نوعی ارتباط دست یابیم.

طراحی گچبری بدون هیچ یک از ابزار ماشینی,صرفا بوسیله دست ازاد انجام می شود. در طراحی گچبری با دست می توان از ساده ترین وسایل و ابزار 

به عنوان کوتاه ترین شیوه  دربیان اندیشه ها و ادراکات بصری استفاده نمود. دقیقا همانطور که ما نوشتن را یاد گرفته ایم, می توانیم مهارتهای طراحی گچبری 

را با دست ازاد نیز کسب نماییم و با تمرین مکرر, پیشرفت نمائیم.

 طراحی گچبری نیاز به ابزار الات و نبوغ درونی ندارد.

بلکه بیشتر به زمان ,شکیبایی و رغبت به تمرین و پشتکار شخص بستگی دارد.انچه که بیشترین اهمیت را درا می باشد ,شناخت از گچبری است  که دیدن

هوشمندانه و تفکر بصری را با یکدیگر در فرایند خلاق طراحی گچبری جمع می کند .

در طراحی گچبری میبایستی رعایت برخی نقشهای گچبری را نمود که کاملا گرد و در واقع سه بعدی است و باید گچبری به صورت لایه ,لایه, در سه تا شش

لایه و گاه بیشتر و هر یک جداگانه ساخته شود.

نقشهای گچبری گاه کاملا بغرنج است , پنج تا شش جزئ در هم بافته شده اند و در جهات مختلف و متضاد سیر می کنند. گچبر باید پیش بینی کند که شکل های 

نهایی از نقطه شروع در نخستین عمیق ترین لایه چگونه تکوین خواهد یافت, وقتی به سطح گچبری می رسد و با سایر اجزا جمع شود باید در کدام نقطه پدیدار 

شود و باید شبیه چه چیزی باشد . حافظه و تخیل و دقت لازم است تا حاصل کار معقول و یکدست باشد و نه اشفته و در هم, گچبری چون بدیهه سازی 

برنظم و برنامه ریزی دقیق فائل اید,خطر اشفتگی و ابهام  وجود خواهد داشت . هیچکس طبق دستور طراحی ,گچبری نمی کند زیرا یاد اوری چنین دستورات 

در هم و بر همی در مغز به هنگام طراحی گچبری مشکل است. باید به خاطر داشته باشید که راه های زیادی برای طراحی گچبری وجود دارد. از طریق کار کردن 

با انها جذب سیستم طراحی گچبری خودتان خواهید شد. ما نمی توانیم تمام دانش خود را یکباره به یاد بیاوریم انچه که می توانیم انجام دهیم تمرکز روی مدل و 

تکیه به چشمانمان است. کلید های طراحی گچبری اساسا فراگیری روشن تکیه  به چشم ها و فراگیری راه های مختلفی است که می تواند این تکیه کردن را

تقویت نماید. طراحی گچبری در اصل روند دیدن است و نه به کارگیری اصول کلید های دیگر- نظیر دوباره کشی تصور کردن , ترکیب و نقشه واری - در واقع محصول

مستقیم دیدن است که به زبان طراح در امده است. انها را می توان به تدریج و با گام های راحتی فراگرفت.

امروزه طراحی گچبری در معنای وسیع تر از ترسیم

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن