تلفن:  09128039461
 تلفن:  09012529585

قوسها در معماری گچبری ایران جایگاه ویژه ای دارند وتعداد انهابیش از 40 نوع قوس اصلی وتعداد زیادی قوس فرعی است .

که منشعب ا زقوسهای اصلی است که اساتید فن به خصوص هنرمندان گچبری،نجار،وآئینه بر با این قوسها مستقیم یا غیر مستقیم سر وکار ارند

 انواع قوسهای در گچبری

1.قوس دور تمام:این قوس ساده ترین ورایج ترین نوع قوس در گچبری بشمارمی آید  ودارای استحکام وقدرت باربری خوبی است 

چون به طورمساوی نیرو را به پایه منتقل می کند این قوسها  در گچبری به نام معماری رومی معروف هستند 

2.قوس نیم دایره تخت:گاهی بعلت محدودیت ارتفاع،می توان از قوس نیم دایره به اندازه دلخواه استفاده کرد تا بتوان هنگام گچبری با خیز کم

وارتفاع کوتاه تر سقف را پوشاند

3.قوس نیم دایره(دور شکسته):قوس نیم دایره تنها قوسی است که در گچبری ابنیه کشورهای اسلامی ودیگر ممالک به کار رفته است

تفاوت قوس نیم دایره دور شکسته با قوس نیم دایره کامل این است که مرکز قوس نیم دایره با پا کار سقف یک متر از هم میباشند اما مرکز

این طاق از تراز پاکار سقف پایینتر قرار می گیرد قوسهای که در گچبری دکوراسیون بکار میرود شامل قوسهای راهرور،جاپرده،قوسهای ارک،نور مخفی های

قوس دار و...میباشد برای انجام هر گونه گچبری دستی و گچبری پیش ساخته حتما با ماتماس حاصل نمایید

09128039461-09012529585

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن