تلفن:  09128039461
 تلفن:  09012529585

در گچبری بکار گیری انواع گره های هندسی ونقوش اسلیمی و ختایی در لابه لای کتیبه نگاریها واسپر های خطی با گل وبرگهای پهن وگود

و برجسته عظمت وشگفتی های وافر در اثار هنری این دوره ایجاد کرد

در تزیینات گچبری گنبد طرحها ونقوش از نظر ابداع بسیار غنی ویکدست واز نظام هماهنگی برخوردار است کثرت شکلها وطرحها در یک

نظم ویزه منطقی برخوردار است انحنای بسیار زیبای گچبری دوایر ونقوش منظم هندسی،نقوش اسلیمی فراگیر در برخی نقاط سه بعدی  است

ودر طاقها وچشمه طاقهای هشتگانه گچبری به این روش اجرا شده است

هر یک از اشکال در گچبری دارای حالت وکیفیت بیانی خاصی هستند به این ترتیب کلیه شکلهای طبیعی ومصنوعی را میتوان در گچبری بکار برد 

از موارد بکار برده شده در گچبری میتوان به اشکال هندسی مانند گچبری مثلث،گچبری دایره،وگچبری مربع،وهمچنین گچبری بیضی،لوزی، متوازی الظلا

وچند ضلعیها  اشاره کرد همانطور که از نام گچبری پیداست مصالح اصلی بکار رفته در ان گچ میباشد گچبری دارای سبک وفنون هایی میباشد که ایرانیان 

این سبک وفنونها را به چنان ظرافت تنوعی رساننده اند که هیچ کشور و هیچ ملتی با هنرمندان این مرز وبوم برابری نمیکنند این ایرانیان بودن که توانستند

گچبری را به هنرهای زیبا تبدیل کنن گچبری مشبک رابه گچبری ساده ان افزودند در طبقه ششم عالی قاپو میدان جهان میتوانید مشهور ترین گچبری مشبک را

مشاهده کنید گچبری شیر شکری از گچبریهای اصیل وقدیمی دوران اسلامی می باشد در این نوع گچبری فرو رفتگیهاو برجستگیها  بسیار کم در حدود 2الی

3 سانت میباشد از دیگر طرحهای گچبری،گچبری برجسته میباشد که برجستگی بیشتری نسبت به گچبری شیر شکری داشته نقوش اسلیمی گل بوته 

برای گچبری برجسته مناسب بوده ونقش های هندسی (بیضی مثلث و..)برایر گچبری شیر شکری مناسب میباشد 

گچبری را به عنوان یک حرفه و هنر همیشه ویژه ای در جایگاه معماری داشته است معماری ایرانی با تنوع سبک ها و روش ها مختلف پیشروان این حرفه

محسوب می شود 

 

     

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن