تلفن:  09128039461
 تلفن:  09012529585

همان طور که می دانید مهم ترین مسله که باعث می شود تا مشتریان در آتلیه شما حضور داشته باشند استفاده از ابزار مناسب است اما نکته مهم تر این است که

این امکانات باید در فضای فراهم شود که مورد پسنده مشتری باشد 

به همین دلیل طراحی فضا داخلی آتلیه بسیار مهم است به جرات می توانیم بگویم شما بااستفاده از طرحهای گچبری شیک سقف که شامل گچبری نور مخفی و

 

نور پردازی انواع گلهای سقفی وگچبری مدرن دیوار که شامل قابهای لوکس ،تاج،گلهای دیوار در فضای آتیله می توانید مشتریان بیشتری جزب کنید.

 شما میتوانید با اجرا گچبری دستی یا گچبری پیش ساخته قاب،که شامل قاب دیوار ،قاب سقف میباشد که در طرحهای ساده وبصورت گل وبوته

 میباشد وهمچنین گچبری ستون چه بصورت پیش ساخته وچه دستی وگچبری نور پردازی سقف ودیوار زیبایی چشمگیری به آتلیه خودببخشید 

با استفاده از قطعات گچبری پیش ساخته در سقف اتلیه میتوان دور لوسترهای زیبایی اجرا کرد به این صورت که با کنار هم چیدن انواع قطعات

گچبری پیش ساخته میتوان انواع دور لوستریهایی زیبایی را بوجود اورد با ابزار گچبری پیش ساخته میتوانید انواع گچبری های زیبا در اتلیه خود اجراکرده 

تا مشتریان مجذوب زیبایی اتلیه شما شوند برای اجرای گچبری دستی یا گچبری پیش ساخته آتلیه،تالار و..خود حتما با گروه گچبری مدرن تماس بگیریید

 

 

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن