تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

هنر گچبری در ایران از دورا ن پارتها شروع شده ودر دوره ساسانیان به اوج خود رسید از نمونه های گچبری دوره پارتها میتوان  قصر آشور نام برد

در قصر آشور از گچ در تزیین نمای قصر که بصورت نقش های گل وگیاه وهندسی میباشد استفاده شده است در زمان پارتها گچبری با نقاشی امیخته 

شده وقواعد خواص خود را داشته است تزیینات گچبری به شکل گل وگیاه وهندسه وستاره در اوروک نیز قابل مشاهده است 

 

 

هنر گچبری در دوران ساسانی با تاثیرات هنر یونانی و رومی افزایش یافت اما این افزایش در موضوعات هنری بود نه در شکل اجرای اثار 

هنر گچبری دوران اسلامی نیز بدلیل منع هنر پیکر سازی گر چند نابود نشد ولی بسیار تضعیف شد به همین دلیل گچبری دوران ساسانی شکسته شد 

واز نظر پیکره سازی پست وزشت جلوه نمود تنها چیزی که از هنر گچبری باقی ماند را میتوان در درون کاخها جست هنر گچبری در کاخهای ایرانی از  

دوران ساسانی تا دوران معاصر پی گرفته شد گچبری های چون طاقچه های گود در قصرهای خلفا در سامره گچبری دیوار روسها در قصرهای سلجوقی 

یا حفاریهایی که از موزه متروپلتین در شهر نیشابور بوجود امده نشان از تزیینات تجریدی وساده که نشانه کمال وزیبایی هنر گچبری در این ادوار را دارد 

چنین به نظر می رسد که گچبری یکی از پدیده ها وهنر های ارزنده به خصوص در عصر ساسانی ودارای الگو هایی کا ملتر و پیشرفته تر از سایر هنر ها 

و بیان کننده تاریخ هنر عهدساسانی است.به گفته پرفسور پوپ ظرافت وتنوعی که ایرانیان در سبک وفنون گچبری بوجود اوردند هیچ ملت دیگری در استعمال 

این ماده (گچ)با ایرانیان برابری نمی کند در هنر پیش از اسلام در دوران اشکانیان استفاده از مجسمه های انسانی بصورت گچبری قابل مشاهده میباشد 

در این دوران از گچبری مسمه (سر انسان)در تزیینات معماری استفاده می شده که نمونه ایی از انها را میتوان در قصرهای سنگی مشاهده کرد گچبری

   

    

 

  

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن