تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

جنبش گچبری گوبیسم، جنبشی بود که باعث تحول درهنر گچبری شد و در سال 1907 پایگذاری شد. گوبیسم باعث ایجاد نگرش خردگرایانه به هنر گچبری شد.

 

گوبیسم تحولی می باشد که از گچبری ایتالیائی الهام گرفته است و دارای مضمون هایی همچون احساسی و تاریخی، روانی می باشد. این روزها بدون توجه از جنبه های احساسی و روانی هنر گچبری تلاش بر این است بر ترکیب هندسی هنر گچبری تمرکز نمایند به این معنا که گچبری را بدون در نظر گرفتن پرسپکتیو آن به حالت سه بعدی  به صورت دو بعدی بر روی سطحی به تصویر کشند.

گچبری مدرن  گوبیسم گچبری می باشد که مفهوم فضا را در تصایر و طرح های پرسپکتیو گسترش دادند. در گچبری مدرن  همه ی اشیاء به صورت یک نقطه دیده نمی شوند بلکه نماهایی از آن شکل به صورت یک جا در نقاط مختلف گچبری مدرن قابل مشاهده می باشد.

با توجه به دریافته های ریچاردسن ، طبقه های همکف یک آپارتمان یا ساختمان به دلایل مختلف باید از دیگر طبقات گچبری مدرن دستی بیشتر باشد. اما طبقه های دیگر کم و بیش به گچبری مدرن  دستی یکسانی نیاز دارند. به همین دلیل در ساختمان های با طبقات بلند هنر معماری گچبری مدرن نئوکلاسیسیسم نمایان می باشد.

آموزه های ریچاردسن در مدرسه های هنری گچبری مدرن  بی تاثیر در به وجود آمدن طرح کلاسیک و حجمی آن در ساختمان هایی که دارای طرح گچبری مدرن دستی هستند ، نمی باشد.

ساختمان منودناک ساختمانی می باشد که بر پایه هنر گچبری مدرن دستی به وجود آمده است و معمارانی همچون هادسن و دنیل و ولبورن آن را به اجرا در آورده اند.

ساختمان منودناک در تاریخ مکتب شیکاگو از آخر دستاورهای معماری به سبک گچبری مدرن و دستی می باشد و با استفاده از مصالح و متریال مختلف بنایی و گچبری دستی ساخته شده است. این ساختمان 16 طبقه با نمای داخلی گچبری مدرن  کلاسیک طراحی شده است  و پنجره های آن به سبک شیکاگو می باشد که باعث شده است در داخل این ساختمان فضایی سیال به وجود آید.

این ساختمان بهترین الگو می باشد برای معمارانی که به طرح گچبری مدرن  و ساده با سازه های تمام فلزی علاقه دارند.

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن