تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

به طور کلی ((گچبری واستفاده از گچ در ایران سابقه طولانی دارد وبه عنوان مثال می توانیم قد یمی ترین اثر گچی مکشوفه هااز کا وش های علمی انجام شده در هفت تپه

خوزستان را نام ببریم این نمونه از قدیمی ترین اثر گچبری در دوران پیش از تاریخ ایران ومتعلق به هنر وتمدن عیلامی است

 

درعصر ما دو هخامنشی واشکانی هم به طور ساده وگاه به صورت ترکیبی وتلفیقی از این هنر استفاده شده است اما در دوران ساسانی تیکنیک و روشهای خاصی 

به همراه نقوش و موتیف های مختلف حیوانی گیاهی وانسانی ونیز در فرمهای هندسی به کار گرفته شده ودر مجموع از به کار گیری روشها وتلفیق عناصر ومتیف ها

در روی گچبری ها مناظر جالب توجهی عرضه گردید که موجب تحولاتی در دیگر هنرها ی عهد ساسانی وبعدها هنر های دوران اولیه اسلام در ایران وخارج از مرزهای کشور

باستانی ایران شد.

گچبری با این نگرش مختصر وبا توجه به انچه که در ادامه این نوشتار خواهد امد نظر به اهمیتی که این هنر گچبری در قالبهای مختلف تزیینی خود داشته است

چنین به نظر میرسد که گچبری یکی از پدیدها وهنر های ارزنده به خصوصدر عصر ساسانی ودارای الگوهایی کا ملتر وپیشرفته تر از سایر هنرها وبیان کننده تاریخ هنر عهد

ساسانی است.به گواهی ارایه های گچی که هیت  المانی در ویرانه های تیسفون کشف شده واکنون در بخش موزها ی برلین نگهداری می شود 

وهمچنین به گواهی نقشهای گچی که در نزدیکی ورامین به دست امده واکنون در موزه پنسیلوانیای امریکا نگهداری می شود برای گچبری های کلاسیک 

ایرانیان از روز گار ساسا نی از گچ برای نقشهای تزیینی استفاده میکردند معماران در عصر اسلامی به استفاده از گچ  پرداختند 

بهترین مثال برای این نقش و نگارهای گچی دقیق در طاقهای مسجد جامع نایین ومحراب است که یکی از کهن ترین مسجد های ایرانی است که تاکنون به جا مانده است

این مسجد در زمین هموار میان شهرهای یزد واصفهان قرار دارد گچبریها ونقشهای گچی دقیق ان مانند خود بنابه قرن ه/10 بر میگردد واز گچبریها وشکلهای هندسی تشکیل

می شود که انسان را به یاد نقش ونگارهای عباسی که در خرابهای سامره پیذا شده است می اندازد اما به جهت کتیبه های که با خط خوش بر انها نقش شده است با انها

تفاوت دارد از گچبری های ایرانی روزگار سلجوقیان اثاری به دست ما رسیده که اشکالی از انسان وحیوان می نماید واز نظر هنری بسیار گران بهااست

از سوی دیگر کاوشگران در ساوه  وری به نمونهای از تزیینات گچبری رنگی وزیبا دست یافته اند که در یکی از انها چهره شاه در میانجر گه در باریان نقاشی شده 

ودر ان لوحه هی به نام سلطان سلجوقی  طغرل دوم به چشم می خورد  بهترین گچبریها و تزیینات گچی در بناهای ایران اسلامی به قرن 8 ه/4/م برمی گردد

که در ان زمان محرابهای بساری از مسجد ها گچبری اجرا می شود و دارای نقش های دقیقی بود که عناصر نوشته بر زیبای بر جزابیت ان می افزود 

یکی از مهم ترین و گرانبها ترین این محرابها الجایتو در مسجد جامع اصفهان است که تاریخ 710ه/1310و نام سازنده ان    بدر    را برخود دارد 

هنر مندان ایرانی انواع گچبری ونقشهای را بر گچ می کند ند وانها را قالب نمی گرفتند این کار در اندلس وبرخی نواحی اسلامی دریگر به همین گونه بود

از همین رو گچبری یکی از ایه های گچی ایرانی تهی از حالت ساختگی و ملال اور است که تزیینات گچبری قالب ریزی شده در بیشتر موارد دارد

موضوعات تزیینی گچبری بر گرفته شده در گچ انواع گونا گون دارد بر خی دیگر نقشهای هندسی کوچکی ماننده مثلث هشت ضلعی ستاره لوزی و دایره

کوچک است و برخی از گچبری ها به خط کوفی است.از غنی ترین ساختمان ها دارای گچبری مسجد حیدریه درقزوین ضریح علویان در همدان گچبری 

مسجد جامع اصفهان وارامگاه علی ابن جعفر در قم به کار رفته است

هنر مندان گچبری صنعتگر ایران در قرنهای 10و121 هجری /16و18 میلادی به کار برده تز یینات گچبریها در کاخها وخانها و رنگ امیزی انها با دقت وتنوع روی اورداند

به گونه ای که این نقشها ی گچبری به نقاشیها وصفحات تذهیب شده کتابهای خطی منسوب به ان دوره شباهت دارد.

اثار گران قدر گچبری معماری نتیجه گرد امدن و وحدت یافتن گروهای متعددی از هنرهای گچبری سنتی است انها به هنر بنای افزوده می شود و معماری غنی ما

را شکل می بخشند در واقع هنر های  گچبری وابسته به معماری در هنر گچبری مادر یعنی معماری و بنایی سنتی تجلی می یابد. بسیاری از استادکاران گچبر این

هنر در کنار معماران و بنایان سنتی هنر خود را به کمال رسانده اند. و بسیار دیگر تنها با یاری انهاست که ثمره و نتیجه ی کارشان را عرضه میدارند. حذف معماری و بنای

سنتی از معماری گچبری یعنی پاشیدگی و از هم گسیختگی سازمان منسجم و در هم تنیده استاد کاران در عرصه های هنر های سنتی.

هنرمندان و استاد کاران و معماران گچبر روزگار ما که در عرصه فرهنگ این سرزمین نقش بسزا داشته اند نامشان در ردیف استاد علی اکبر. استاد علیرضا عباسی.

استاد حاج حسن معمار و .... برای همیشه به ثبت رسیده است.

تلاشهایی که در جهت احیای گچبری انجام گرفته است . غالبا مرهون کار ها ی بزرگی است که به معماران سنتی واگذار کرده اند و انها با دانش و معرفت تجربی

خود مجمعی از هنرمندان گچبری برگزیده را متشکل و با هزینه های اندک اثار ارزشمندی را به یادگار گذاشته اند.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن